Tillbyggnad för skorna

Har du för många skor hemma, och svårt att få plats med alla? Drömmer du om en dedikerad skogarderob? Om det inte finns utrymme att ta i anspråk för detta kan du bygga ut din bostad. Det är inte säkert att du behöver ansöka om bygglov för detta.

Hur många par skor har du? Får du enkelt plats med alla? Kanske har du också andra saker som behöver förvaras någonstans: det kan vara verktyg, sportutrustning, en spinnrock, en stor samling LP-skivor, ja, nästan vad som helst. 

Om du drömmer om en extra garderob, som inte får plats idag, eller om en hel klädkammare eller walk-in closet, kan du göra en tillbyggnad på din bostad. En förutsättning för detta är att du äger bostaden. Du kan läsa mer om reglerna för tillbyggnad på sajten https://tillbyggnad.net/. Det är dock viktigt att tänka på att reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner, och ibland också mellan olika områden i samma kommun. 

Tillbyggnad för skor

Tillbyggnad till mer än garderob

15 kvadratmeter garderob är kanske i mesta laget, även för många fashionistas och skosamlare. Men du behöver inte använda hela den tillbyggda ytan till att bygga en walk-in closet. En tillbyggnad kan vara många andra saker också. Några exempel på vad en tillbyggnad kan användas till är:

  • skärmtak
  • altan
  • takkupor
  • balkong eller burspråk

Tillbyggnaden kan också göras på ett befintligt attefallshus, eller på en friggebod. Om du skulle göra en tillbyggnad på ditt hus, hur skulle du då välja att utforma den? Och vad skulle du använda den till?

Observera att trots att tillbyggnaden ofta kallas för attefallstillbyggnad har den tillåtna ytan för dessa inte utökats, vilket den har gjort för attefallshus. Bruttoarean för en tillbyggnad får fortfarande inte överstiga 15 kvadratmeter, vilket bl.a. Uppsala kommun informerar om på sin webbplats.